• Έργο: Ιδιόκτητα γραφεία εταιρείας
• Αντικείμενο: Μελέτη και κατασκευή των γραφείων της εταιρείας
• Επιφάνεια: 90 m2
• Περιοχή: Χαλάνδρι
• Υπεύθυνος έργου: Δέσποινα Παναγιώτου
• Περίοδος: 2008


Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge