•    Έργο: Ανακαίνιση διαμερίσματος | Αθήνα
•    Αντικείμενο: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση διαμερίσματος
•    Επιφάνεια: 130m2
•    Περιοχή: Πεδίο Άρεως
•    Αρχιτεκτονική μελέτη: Φοίβος Καλλίτσης (7Α+)
•    Υπεύθυνος έργου: Δέσποινα Παναγιώτου
•    Περίοδος: 2013


Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge