• Έργο: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Γραφεία υποστήριξης διοίκησης και υποκατάστημα
• Αρχιτεκτονική μελέτη: Κ. Κυριακίδης & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες Α.Ε.
• Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
• Περιοχή: Λ. Αθηνών | Αθήνα
• Διευθυντής έργου: Δημήτρης Παναγιώτου (ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)
• Περίοδος: 2006


Enlarge
Enlarge
Enlarge