• Έργο: Περιβάλλων χώρος εξοχικών κατοικιών
• Αντικείμενο: Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου για περιβάλλοντα χώρο συγκροτήματος εξοχικών κατοικιών
• Επιφάνεια:6600m2
• Περιοχή:Βαρκό| Βόνιτσα
• Μελέτη: Δέσποινα Παναγιώτου
• Περίοδος: 2012


Enlarge