• Έργο: Ανακαίνιση ξενοδοχείου “Αμφιτρύων”
• Αρχιτεκτονικήμελέτη: Θ.Παπαγιάννης & Συνεργάτες
• Ανάδοχος: ΓΕΚ Α.Ε.
• Περιοχή: Ναύπλιο
• Διευθυντής έργου: Δημήτρης Παναγιώτου (ΓΕΚ Α.Ε.)
• Περίοδος: 2001 – 2003


Enlarge
Enlarge
Enlarge