• Έργο: Περιβάλλων χώρος κατοικίας
• Αντικείμενο: Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου για περιβάλλοντα χώρο μονοκατοικίας
• Επιφάνεια: 1300 m2
• Περιοχή: Παραλίμνι | Κύπρος
• Μελέτη: Γιώργος Γρεβενάρης |Κίκι Κηρυττοπούλου |Δέσποινα Παναγιώτου
• Περίοδος: 2008


Enlarge