• Έργο: Ανάπλαση παραποτάμιου μετώπου
• Αντικείμενο: Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου και αρχιτεκτονική μελέτη | Διεθνής διαγωνισμός
• Περιοχή: Maribor | Slovenia
• Μελέτη: Ελένη Κουσκούτη |Δέσποινα Παναγιώτου
• Περίοδος: 2010


Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge