• Έργο: Περιβάλλων χώρος κατοικίας
• Αντικείμενο: Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου για περιβάλλοντα χώρο μονοκατοικίας
• Επιφάνεια:590 m2
• Περιοχή:Λεμεσός | Κύπρος
• Μελέτη: Δέσποινα Παναγιώτου
• Περίοδος: 2012


Enlarge
Enlarge