• Έργο: Περιβάλλων χώρος εξωκκλησιού
• Αντικείμενο: Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου και οικονομοτεχνική μελέτη
• Επιφάνεια: 8000 m2
• Περιοχή: Στροφυλιά | Εύβοια
• Μελέτη: Δέσποινα Παναγιώτου
• Περίοδος: 2010


Enlarge