• Έργο: Περιβάλλων χώρος συγκροτήματος πολυκατοικιών
• Αντικείμενο: Μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου και κατασκευή περιβάλλοντος χώρου
• Επιφάνεια: 2000 m2
• Περιοχή: Καμίνια | Πειραιάς
• Μελέτη: Δέσποινα Παναγιώτου
• Κατασκευή: dmd team
• Περίοδος: 2009


Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge