• Έργο: Πρακτορείο “ΕΛΠΙΣ – ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ”
• Αντικείμενο: Κατασκευή πρακτορείου στην Αθήνα
• Επιφάνεια: 76m2
• Περιοχή: Αμπελόκηποι| Αθήνα
• Υπεύθυνος έργου:Δημήτρης Παναγιώτου
• Περίοδος: 2011


Enlarge
Enlarge
Enlarge