• Έργο: Πρακτορείο “ΕΛΠΙΣ – ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ”
• Αντικείμενο: Μελέτη εφαρμογής και κατασκευή πρακτορείου στην Αθήνα
• Επιφάνεια: 150 m2
• Περιοχή: Σύνταγμα| Αθήνα
• Υπεύθυνος έργου: Δημήτρης Παναγιώτου
• Περίοδος: 2009


Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge