• Έργο: Συγκρότημα εξοχικών κατοικιών
• Αντικείμενο: Μελέτη συγκροτήματος πέντε μικρών εξοχικών κατοικιών και μελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου
• Επιφάνεια: 300 m2 κατοικιών σε οικόπεδο 8 στρ.
• Περιοχή: Τζιά
• Υπεύθυνος έργου:Δέσποινα Παναγιώτου
• Περίοδος: 2008


Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge