• Έργο: Συγκρότημα κατοικιών|Χαλάνδρι
• Αντικείμενο: Μελέτη εφαρμογής και κατασκευή συγκροτήματος κατοικιών
• Επιφάνεια: 580 m2
• Περιοχή: Χαλάνδρι
• Υπεύθυνος έργου: Δημήτρης Παναγιώτου
• Περίοδος: 2001-2005


Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge