• Έργο: Φαρμακείο
• Αρχιτεκτονική μελέτη: Φοίβος Καλλίτσης ( 7Α+)
• Αντικείμενο: Κατασκευή φαρμακείου
• Επιφάνεια: 95m2
• Περιοχή: Βύρωνας | Αθήνα
• Υπεύθυνος έργου:Δέσποινα Παναγιώτου
• Περίοδος: 2011


Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge