• Έργο: Κατάστημα “The Art Shop”
• Αντικείμενο: Μελέτη και κατασκευή καταστήματος στον πολιτιστικό χώρο “Φουγάρο”
• Επιφάνεια: 100m2
• Περιοχή: “Φουγάρο”| Ναύπλιο
• Υπεύθυνος έργου:Δέσποινα Παναγιώτου
• Περίοδος: 2012


Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge