• Έργο: Eμπορικό κέντρο “ATHENSHEART”

  • Αρχιτεκτονική μελέτη: CONRAN & PARTNERS – ΔΙΑΡΧΩΝ

  • Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

  • Επιφάνεια: 58.136 m2

  • Περιοχή: Ταύρος | Αθήνα

  • Διευθυντής έργου: Δημήτρης Παναγιώτου (ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)

  • Tenants coordination: ΔέσποιναΠαναγιώτου – ΕλένηΚουσκούτη (PASAL  DEVELOPMENT)

  • Περίοδος: 2007-2009


Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge