• Έργο: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
• Αρχιτεκτονικήμελέτη: ΤΕΑΜ 4
• Ανάδοχος: ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – ΤΕΒ Α.Ε. – Ψυκτική Ελλάδος Α.Ε.
• Περιοχή: Πάτρα
• Διευθυντής έργου: Δημήτρης Παναγιώτου (ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – ΤΕΒ Α.Ε. – Ψυκτική Ελλάδος Α.Ε)
• Περίοδος: 1997-2000


Enlarge
Enlarge