• Έργο: Κατάστημα Sugarfree
• Αντικείμενο: Αλλαγήε σωτερικής διαρρύθμισης καταστήματος Επιφάνεια: 35 m2
• Περιοχή: Ν. Σμύρνη| Αθήνα
• Υπεύθυνος έργου: Δημήτρης Παναγιώτου
• Περίοδος: 2010


Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge