• Έργο: Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
• Αρχιτεκτονική μελέτη: Πάνος Κουλέρμος
• Ανάδοχος: ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – Ψυκτική Ελλάδος Α.Ε.
• Περιοχή: Ηράκλειο
• Διευθυντής έργου: Δημήτρης Παναγιώτου (ΕΚΤΕΡ Α.Ε. -Ψυκτική Ελλάδος Α.Ε)
• Περίοδος: 1987-1997


Enlarge
Enlarge